Płynna folia

THERMIX APM FOIL® PŁYNNA FOLIA OCHRONNA DO MALOWANIA OPIS PRODUKTU:

Płynna folia ochronna THERMIX APM FOIL® to żelowa ciecz, która po wyschnięciu tworzy gęsty film polimerowy. Łatwo usuwalna/zrywalna powłoka służy do tymczasowego zabezpieczenia powierzchni od drobnych uszkodzeń, zarysowań i zabrudzeń. Z jej pomocą można zabezpieczyć podczas budowy, czy remontów prawie każdą powierzchnię. Chroni przed kurzem, farbą, cementem i mechanicznymi uszkodzeniami spowodowanych odpryskami spawalniczymi opiłków metalowych i zadrapaniami. Folia w płynie, która pozwala uprościć i przyspieszyć prace budowlane, a co najważniejsze obniżyć koszt procesu przygotowawczego prac budowlanych i wykończeniowych.

APM FOIL® – folia w płynie podczas aplikacji nakładana jest wałkiem, pędzlem lub pistoletem natryskowym. Jest na bazie wody, nie jest toksyczna i przede wszystkim biodegradowlana w 100% Chroni powierzchnię do 12 miesięcy, a nawet do 24 (w zależności od miejsca aplikacji i warunków). Dobrze przylega do podłoża w postaci mocnej przezroczystej lub nieprzezroczystej folii (w zależności od rodzaju aplikacji i koloru). Łatwo usuwalna bez pozostawiania śladów na powierzchni. Pozostawia idealnie czystą powierzchnię, nie wymaga mycia (oszczędności na czyszczeniu po pracach remontowo- budowlanych). APM FOIL® jest powłoką na bazie wodnej emulsji, którą można nakładać na barwione lub niebarwione, pionowe lub poziome powierzchnie w celu tymczasowej ochrony.

APM FOIL® – tymczasowa zdzieralna powłoka ochronna przeznaczona do ochrony powierzchni nieporowatych, chroni przed szkodami spowodowanymi przez ścieranie, plamy, wycieki, wilgoć i zarysowania oraz korozję. Powłoka nakładana w płynie wysycha, tworząc mocną i elastyczną warstwę, która będzie chronić powierzchnie. ZASTOSOWANIE WEWNĘTRZNE. Zastosowanie na zewnątrzwyłącznie w okresie letnim, unikając obfitych opadów deszczów. Prace wykonywać w temperaturze nie niższej niż 10°C i wilgotności nie większej niż 85%

ZALETY PŁYNNEJ FOLII APM FOIL®:

✓  Łatwa w aplikacji;

✓  Folia ma właściwości czyszczące, co oznacza, że po usunięciu

zabezpieczona powierzchnia nie wymaga mycia lub czyszczenia;

✓  Po nałożeniu na zabrudzone (zakurzone) powierzchnie folia „wchłania” wszystko pod nią, a po jej usunięciu powierzchnie stają

się idealnie czyste;

✓  Chroni powierzchnie przed zarysowaniami, zabrudzeniami i jest

trwała;

✓  Zmniejsza koszty prac budowlanych, zmniejszając koszty sprzątania

Valid from: marzec 4, 2021 pobudowlanego, doczyszczania powierzchni;

✓  Redukcja ryzyka strat i kosztownych napraw;

✓  Szybkość aplikacji względem standardowych folii (brak żmudnego oklejania taśmami i foliami);

✓  Poprawa wizerunku firmy (brak reklamacji);

✓  Bezpieczeństwo (produkt nie wchodzi w reakcję z szybami i uszczelnkami);

✓  Produkt na bazie wody, bezpieczny dla środowiska, ekoliczny i biodegradowlany w 100%;

✓  Szybkowiążąca i wydajna w użyciu;

✓  Odporna chemicznie – odporność na rozpuszczalniki i produkty ropopochodne;

✓  Odporna na ścieranie, zarysowania i promieniowanie UV;

✓  Chroni przed opiłkami po sprawaniu, wodą, wilgocią i korozją;

✓  Aplikowanie na powierzchnie poziome i pionowe;

✓  Niepalna;

✓  Narzędzia po aplikacji można czyścić wodą, dzięki czemu czyszczenie jest łatwe i tanie;

✓  Łatwa, zdzieralna powłoka ochronna;

✓  Transparentna.

ZASTOSOWANIE: elewacje szklane, panele elewacyjne, okna, witryny, drzwi, windy, ściany, poręcze, meble, armatura łazienkowa i kuchenna, elementy maszyn, polerowany beton, glazura i terakota, nowe samochody, autobusy, ochrona części maszyn podczas magazynowania lub transportu, dźwigi, ochrona powlekanych metali podczas produkcji lub konserwacji, rury podczas transportu lub magazynowania, ochrona kabin lakierniczych. Remonty mieszkań: prace malarskie i tynkarskie, pracewykończeniowe, układanie płytek. Tymczasowa ochrona powierzchni ceramicznych i marmurowych. Ochrona nawierzchni przed uszkodzeniem, budowa i naprawa jachtów, ochrona dekoracji, reklam podczas targów, opakowania transportowe, reklama w transporcie. Ochrona przed brudem, kurzem, olejem, smarem, rdzą, korozją.

RODZAJ MATERIAŁU DO APLIKACJI: tworzywa sztuczne, akryl, pcv, ceramika, parkiety, panele, marmur, granit, powierzchnie robocze, stal nierdzewna, aluminum, beton polerowany, podłogi lakierowane, płytki, laminowane powierzchnie, szkło i większość nieporowatych powierzchni.

CZAS SCHNIĘCIA: Przy wartości ok. 150 mikronów powłoka będzie w pełni sucha po około 60 minutach w temperaturze pokojowej. Można zastosować suszenie wymuszone i podwyższeniu temperatury powierzchni maksymalnie do 40°C. Pełne utwardzenie zależy od temperatury otoczenia, wilgotności, wentylacji i grubości nałożonej warstwy i trwa od 0,5 do 24 godzin maksymalnie.

TYP MATERIAŁU: na bazie wody, nietoksyczny, niepalny.
KOLOR: bezbarwny/transparentny w postaci mokrej i suchej . Na zamówienie dostępna również

w różnych kolorach. Niestandardowe kolory bazowe podlegają negocjacji cenowej.

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO: związek jest nietoksyczny i niepalny w stanie mokrym. Odpady suchej powłoki można usuwać jako niewielkie zagrożenie. Proszę zapoznać się z oddzielną kartą charakterystyki.

PRZECHOWYWANIE: Okres trwałości: 12 miesięcy. Po okresie trwałości podlega ponownej kontroli. Należy chronić przed mrozem przez cały okres przechowywania. Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C. Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Otwarte lub częściowo wypełnione pojemniki mogą wykazywać wzrost lepkości i/lub powstawanie kożucha. W takim przypadku produkt należy przefiltrować przed użyciem. Zaleca się przykryć resztki w wiaderku, chroniąc je przed dostępem powietrza. Nie dopuszczać do zamarzania płynu!

WARSTWA POKRYCIA: Teoretyczny stopień pokrycia wynosi około 8-10 m2 na kg przy WFT 150 mikronów. (WFT – grubość warstwy farby na mokro (przed wyschnięciem)

NAPRAWA POWŁOKI: jeśli powłoka ochronna zerwie się, napraw, unosząc zerwany plaster, nałóż świeżą warstwę na spód i ponownie uszczelnij. Alternatywnie odetnij uszkodzony obszar i nałóż świeżą warstwę.

 

USUWANIE: suchą warstwę można łatwo usunąć ręcznie lub za pomocą węża ciśnieniowego. Nie usuwać w warunkach zamarzania, ponieważ powłoka może być krucha. Odporna na warunki atmosferyczne.

CZYSZCZENIE: oczyścić wałki, pistolet i pozostały sprzęt wodą natychmiast po użyciu. OPAKOWANIE: Wiadra o pojemności 20 L

INFORMACJE I ZALECENIA DOTYCZĄCE APLIKACJI: aby uzyskać szczegółowe instrukcje, zapoznaj się z instrukcją aplikacji i użyj miernika do mokrej warstwy, aby zapewnić osiągnięcie minimalnej grubości mokrej warstwy. Zawartość pojemnika przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Przed użyciem należy zawsze przeprowadzić obszar testowy i oderwać próbną powierzchnię każdego podłoża. Minimalna grubość mokrej powłoki (WFT) wynosi 150 mikronów [50 mikronów grubości suchej powłoki (DFT)], maksymalna 300 mikronów [warstwa mokra]. Nie nakładać w mokrych lub mroźnych warunkach i chronić przed opadami deszczu do momentu całkowitego wyschnięcia oraz unikać opadów przewidzianych w cągu 24h. Temperatura materiału podczas aplikacji powinna wynosić 20-30°C.

WFT – grubość warstwy powłoki na mokro (przed wyschnięciem) DFT – ostateczna grubość powłoki na sucho

APLIKACJA WAŁKIEM

Za pomocą wałka z owczej wełny – nałóż 2 warstwy, pozwalając pierwszej całkowicie wyschnąć. Nakładaj obficie, aby uzyskać minimalną WFT wynoszącą 150 mikronów (WFT) (50 mikronów DFT);

W przypadku aplikacji wałkiem, można dodać do 10% wody z całkowitej masy materiału; można nakładać dwie warstwy pocałkowitym wyschnięciu kolejno każdej warstwy;

Temperatura materiału podczas nakładania powinna wynosić 20-30°C;

Prace wykonywać w temperaturze nie niższej niż 10°C i wilgotności nie większej niż 85%;

Wałek powinien być suchy i z długim włosem, najlepiej z owczej wełny;

Powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, bez zanieczyszczeń;

Należy nałożyć jedną warstwę, odczekując do całowitego wyschnięcia warstwy;

Następnie nałożyć drugą warstwę;

Na koniec pracy wałek należy oczyścić wodą i pozostawić do wyschnięcia czyste narzędzia.

APLIKACJA NATRYSKOWA

Przygotowanie do aplikacji: narzędzia do malowania natryskowego należy dokładnie wypłukać czystą wodą. Muszą być całkowicie czyste od rozpuszczalników lub rozcieńczalników;

Powierzchnia do aplikacji powinna być czysta od zabrudzeń, odtłuszczona;

W przypadki aplikacji na okna, drzwi, bramy, należy zakleić taśmą samoprzylepną miejsca z zamkami na klucz, aby nie zamalować tych elementów;

Nakładać za pomocą pistoletu natryskowego, aby uzyskać minimalną WFT
150 mikronów (50 mikronów DFT). Nakładać za pomocą pistoletu do natrysku bezpowietrznego, używając dyszy o rozmiarze 517 / 0,017”;

Podczas aplikacji pistoletem natryskowym powietrznym, masę należy rozcieńczyć wodą w proporcji 30% – 40% całkowitej masy materiału, przy czym nakładać w dwóch warstwach w odstępie 2-3 godzin. Natrysk bezpowietrzny – rozcieńczyć materiał wodą w proporcji 10-15% całkowitej masy materiału.

Aplikację należy wykonywać w dwóch warstwach, jedną pionową, drugą poziomą. Przy natrysku nie ma konieczności czekania do wyschnięcia pierwszej warstwy. Folia nanoszona metodą natryskową będzie bardziej jednorodna.

ZUŻYCIE: 8-10 m2/LITR

OCHRONA OSOBISTA / BHP:

Do wykonywania aplikacji zalecane jest używanie maski ochronnej, rekawiczki ochronne (profilaktyka wystąpienia np. reakcji alergicznej, okulary ochronne (w szczegółności podczas aplikacji pistoletem ciśnienowym), kombinezon malarski w celu unikniecia występowania plam na obuwiu i ubraniach.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

KARTA TECHNICZNA

Przestrzegać zaleceń podanych w karcie charakterystyki. Niniejsza karta nie zawiera informacji o bezpieczeństwie stosowania produktu. Przed rozpoczęciem pracy z produktem należy zapoznać się z kartą charakterystyki oraz etykietami na opakowaniu w celu uzyskania informacji o bezpiecznym użytkowaniu produktu oraz zagrożeniach zdrowotnych i fizycznych. Nie utylizować przez spalanie. Chronić przed dziećmi. Uwagi dla klienta: Powyższe informacje są rzetelne i zgodne z naszym stanem wiedzy i zostały opracowane w oparciu o wyniki wiarygodnych badań i doświadczenie praktyczne. Podane właściwości podane zostały jedynie jako dane orientacyjne i nie stanowią gwarantowanych właściwości produktu. Klient winien przebadać produkt pod kątem konkretnych zastosowań, aby mieć pewność, że posiada on oczekiwane właściwości i zapewnia wymaganą wydajność eksploatacyjną.